TYPY ZAGROŻEŃ SIECI

Obrazek Nie sposób nie zauważać bardziej pesymistycznych aspektów dynamicznego wzrostu popularności Internetu - coraz częściej dają o sobie znać zdarzenia wskazujące na nieprawidłowe stosowanie sieci komputerowej, jej nadużycie. Pojawia się nowy problem - konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.

Wymaganiem stawianym bezpiecznym sieciom komputerowym jest ochrona danych transmitowanych w sieci, natomiast bezpieczeństwo stacji komputerowej obejmuje wszelkie aspekty związane z takim zorganizowaniem środowiska pracy komputera, by były chronione gromadzone na nim dane i zasoby programowe. Uruchomienie programu nie może grozić uszkodzeniem systemu operacyjnego, czy wymazaniem danych z dysku. Obecnie, gdy stacje komputerowe są integralnym elementem sieci komputerowej, intranetu lub Internetu, coraz częściej zaciera się granica między obydwoma typami bezpieczeństwa.

Obrazek Dobrym przykładem jest zagrożenie wprowadzane przez wirusy komputerowe. Wirus może dostać się do systemu komputerowego za pomocą dyskietki - wówczas mówimy o naruszeniu bezpieczeństwa komputera. Istnieje jednak coraz więcej wirusów, zwanych popularnie robakami, które instalują się poprzez Internet. Wprowadzane są np. za pomocą e-maila, a następnie poprzez Internet rozprzestrzeniają się na inne stacje.

Zaawansowane aplikacje, serwisy sieciowe, czy programy użytkowe dla zapewnienia swojej uniwersalności nie mogą ignorować zagrożeń występujących w sieciowym środowisku pracy.

Obrazek Istotna jest również rola użytkownika, który powinien zdawać sobie sprawę z konsekwencji architektury, na jakiej bazuje Internet. Typowo dane są przekazywane w sieci "otwartym tekstem", czyli w postaci niezaszyfrowanej. Choć oczywiście zwykłe dane są obudowywane dla celów transmisji informacjami standardowymi dla protokołów warstw sieciowych uwikłanych w proces dostarczenia danych. Stwarza to potencjalne zagrożenie, że takie zasoby zostaną przechwycone i dostaną się w niepożądane ręce.


Podstawowe niebezpieczeństwa, które trzeba wziąć pod uwagę, toPowrót do spisu treści