KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

ObrazekJeśli przyjmiemy, że nauczanie na odległość to nauczanie poprzez Internet oraz nauczanie wspomagane komputerowo. Powierzchnia monitora komputerowego (oraz rozumiany kompleksowo sprzęt komputerowy/multimedialny) wyznacza obszar studiowania i tworzy platformę edukacyjną. Stosując porównanie z edukacją tradycyjną zakładamy, że jest to sala wykładowa, klasa lub laboratorium. Do wyznaczonego obszaru docierają materiały edukacyjne, informacje wspomagające proces uczenia. Poprzez monitor osoba ucząca się może komunikować się z nauczycielem lub z innymi osobami uczestniczącymi w procesie nauczania, zaliczać wymagane ćwiczenia itd.

ObrazekModel kształcenia oparty o technologię i środowisko m-learning powstał na bazie dwóch istniejących już modeli kształcenia: edukacji na odległość oraz bezprzewodowych i mobilnych technologii. Model ten wyraźnie określa nowy paradygmat kształcenia, mocno osadzając go w społeczeństwie informatycznym Popularnym programem, który może mieć tu zastosowanie jest NetMeeting firmy Microsoft. Za pomocą aplikacji NetMeeting, oprócz przeprowadzania zwykłej rozmowy telefonicznej, można również przesyłać pliki, przeprowadzać rozmowy tekstowe (chat), uczestniczyć w lekcjach (wideokonferencjach) będących udziałem wielu osób, przekazywać odręczne szkice i rysunki wykonane na specjalnej tablicy oraz wspólnie pracować na lekcji z dowolną aplikacją uruchomioną na komputerze.

Światowa infrastruktura edukacji zdalnej posiada wiele projektów badawczych i rozwojowych np.:

Podsumowując dotychczasowe rozważania powiemy, że edukacja zdalna tworzy szkoły międzynarodowe w których:Powrót do spisu treści