ROZWÓJ NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ

ObrazekOgraniczone zasoby czasu i środków i jednoczesna potrzeba ustawicznego kształcenia wymusiły powstanie nauczania na odległość. Początkowo stosowne były proste formy tj. uczenie się korespondencyjne. Rozwój technologii informatycznych wprowadził nową jakość, ułatwił pokonanie barier czasowych i przestrzennych. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że edukacja na odległość w swojej złożonej formie powstała wraz z upowszechnieniem się Internetu.

Obrazek

Systematyzując opisywane w niniejszej pracy zjawisko można wyróżnić następujące etapy rozwoju zdalnego nauczania:


Powrót do spisu treści