AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowęj i gimnazjum (Dz. U. Nr 14 poz. 129).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych (Dz. U. z dnia 18 lipca 2006 r.)Powrót do spisu treści