LITERATURA

 1. Adamczyk M.: Nauczyciel z komputera. Wprost, nr 1015/2002.

 2. Bednarek J.: Media w nauczaniu. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2002

 3. Borowski J.: Uniwersytet on line. Wprost, nr 966/2001

 4. Comer D.E.: Sieci komputerowe i intersieci. WNT 2001

 5. Craing H.: TCP/IP Administracja sieci. Wydawnictwo Read Me 2006

 6. Drozdek A.: C++. Algorytmy i struktury danych. Wydawnictwo Helion, 2006

 7. Górecka-Wolniewicz M.: Wirtualna edukacja. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004

 8. Gruszka A.: Po wiedzę w sieć. Chip, nr 7/2002

 9. Hassa A.: Oblicze komputera w edukacji. OEIIZK, 1999

 10. Jackowicz-Korczyński J.: Pasjonaci nauczania na odległość. Gazeta. Praca dla informatyków, nr 24/2001

 11. Jakubowski T.: E-learning. Gazeta. Praca dla informatyków, nr 24/2001

 12. Jankowski B.: Grafy. Algorytmy w Pascalu od problemów do programów. Wydawnictwo Mikom, 2006.

 13. Jaskuła B.: Projektowanie i zastosowanie dydaktycznych systemów komputerowych. Rzeszów, 1995

 14. Jopkiewicz I.: Politechnika Gdańska - nauka na odległość. Gazeta Wyborcza. Gdańsk, 6 lutego 2003

 15. Juszczyk S. (red.): Metodyka nauczania informatyki w szkole. Toruń, 2001

 16. Juszczyk S. (red.): Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Toruń, 2002

 17. Juszczyk S., P. Gruba: Elementy informatyki dla pedagogów. Katowice, 1996

 18. Juszczyk S.: Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia. Katowice, 2000

 19. Juszczyk S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Toruń, 2002

 20. Juszczyk S.: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice 1998

 21. Kathy I.: Linksys sieci Oficjalny przewodnik. Wydawnictwo LT&P 2004

 22. Klimczok S.: Ocena programów komputerowych. w: Przegląd Wojsk Lądowych. Informatyka, 1988, nr 8

 23. Klopfer L.: Microcomputer Software Evaluation Instrument. In: Journal of Comp and Sciece Technology, 1983

 24. Koczy G.: Mks_Vir -program antywirusowy. Wychowanie Techniczne w Szkole 2001, nr3

 25. Koczy G.: Wprowadzenie do Internetu oraz przesyłania i odbierania poczty elektronicznej. Wychowanie Techniczne w Szkole. 2000, nr 5.

 26. Koczy S.: Miejsce i rola technologii informacyjnej w szkole. Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne 2003, nr 6

 27. Koczy S.: Podstawy pracy z komputerem - materiały pomocnicze. Skrypt uczelniany KN, Bytom 2004

 28. Koczy S.: Sieciowy system operacyjny Microsoft Windows XP. Wychowanie Techniczne w szkole 2003, nr 2,

 29. Koczy S.: Technologia informacyjna w edukacji. Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne 2004, nr 8

 30. Koczy S.: Tworzenie i zarządzanie szkolną stroną internetową. Wychowanie Techniczne w Szkole 2006r, nr 4-5

 31. Krysowski O.: W wirtualnej szkole. Teleinfo, nr 19/2001

 32. KSER: Studia przez Internet. PCFORMAT nr 4/2005

 33. Kubiak M.J.: Internet dla nauczycieli. Nauczanie na odległość. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1997

 34. Kubiak M.J.: Słownik technologii informacyjnej. Wydawnictwo MIKOM. Warszawa 1999

 35. Kubiak M.J.: Wirtualna edukacja. Wydawnictwo MIKOM. Warszawa 2000

 36. Kubiak M.J.: Wirtualne edukacja po polsku. Computerworld, nr 26/2000

 37. Kyle L.: Algorytmy w C. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005

 38. Lemańska M.: W sieci studiów. Newsweek Polska, nr 35/2002

 39. Łamek A.: Nauka przez Internet. Internet nr 09/2003

 40. Majkut-Czarnota B.: Kryteria oceny edukacyjnych programów komputerowych do nauki czytania. w: W. Strykowski (red.): Media a Edukacja. Poznań 2000

 41. Metzger P.: Anatomia PC. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006

 42. Miller-Stefańska E.: Studia online. Internet nr 8/2001

 43. Morbitzer J.: Mikrokomputer dla nauczyciela humanisty. Kraków 1999

 44. Rak T.: Tworzenie sieci komputerowej. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006

 45. Raszkowska G.: To dopiero początek. Rzeczpospolita, nr 73/2002

 46. Roshan P., Leary J.: Bezprzewodowe sieci LAN. Wydawnictwo Naukowe PWN 2006

 47. Rzewuski M.: Edukacja przez Internet zyskuje na popularności. Nauka na odległość. PC Kurier, nr 20/2000

 48. Rzewuski M.: Wirtualne kampusy. Distance Learning na uczelniach. PC Kurier, nr 13/2001

 49. Skarbińska A.: O pewnej metodzie kompleksowej oceny edukacyjnych programów komputerowych. W: B. Siemieniecki (red.): Perspektywa edukacji z komputerem. Toruń-Płock 1995

 50. Skop I.: Sieć bezprzewodowa WIFI. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.

 51. Sportack M.: Sieci komputerowe. Księga eksperta. Wydawnictwo HELION 2004

 52. Sysło M. M.: Edukacja dla społeczeństwa informacyjnego. Computerworld Polska, nr 43, 1999

 53. Sysło M. M.: Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa, 2000

 54. Sysło M. M.: Informatyka. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej. Klasy 4-6, wyd. III, WSiP, Warszawa 1999

 55. Sysło M. M.: Informatyka. Poradnik dla nauczyciela gimnazjum, WSiP, wyd. II, Warszawa, 2000

 56. Sysło M. M.: Informatyka. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej. Klasy 4-6, WSiP, wyd. II, Warszawa, 2001

 57. Sysło M. M.: Nauka z komputerem. Książka dla ucznia gimnazjum, WSiP, Warszawa. 2001

 58. Sysło M. M.: Nauka z komputerem. Poradnik dla nauczycieli gimnazjum, WSiP, Warszawa, 2001

 59. Sysło M. M.: Technoloia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym. WSiP, Warszawa. 2002

 60. Sysło M.M.: Algorytmy. Wydanie zmienione. WSiP 2005

 61. Sysło M.M.: Edukacja dla społeczeństwa informacyjnego, Computerworld Polska, nr 43, 1999

 62. Sysło M.M.: Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej, http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/

 63. Szabłowski S.: Sieci komputerowe w edukacji. Zasoby Edukacyjne ZSMiD Przemyśl 2007

 64. Tanenbaum A.S.: Sieci komputerowe - Kompendium wiedzy na temat współczesnych sieci komputerowych. Wydawnictwo Helion 2004.

 65. Teluk T.: Dyplom z komputera. Magazyn Internetowy WWW, nr 9/2003.

 66. Turło J.: Czy jak i kiedy oceniać oprogramowanie dydaktyczne. Toruń 1994

 67. Ullman J.D.: Algorytmy i struktury danych. Wydawnictwo Helion 2003

 68. Wierzbicki G.: Inżynier z komputera. Enter, nr 11/2001

 69. Wirth N.: Algorytmy + struktury danych = programy. WNT 2005

 70. Żółcińska W.: Oświaty kaganiec. Internet Standard, 15 maja 2001


Powrót do spisu treści